Oda e Afarizmit: Udhëzimi i ri për regjistrimin e makinave i dëmshëm për qytetarët dhe bizneset

HomeEkonomi

Oda e Afarizmit: Udhëzimi i ri për regjistrimin e makinave i dëmshëm për qytetarët dhe bizneset

Oda e Afarizmit të Kosovës njofton se shpreh shqetësimin lidhur me hyrjen në fuqi të Udhëzimit për Regjistrimin e Veturave, ku sipas tyre është tejet

Shkëmbimi tregtar deri në tetor, rënie për 15%
Oda Amerikane shpreh shqetësimet lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për kufizim të veprimtarive afariste
Tahiri: Të respektohen masat nga gastronomia, ndryshe do të detyrohemi të marrim masa drastike

Oda e Afarizmit të Kosovës njofton se shpreh shqetësimin lidhur me hyrjen në fuqi të Udhëzimit për Regjistrimin e Veturave, ku sipas tyre është tejet i dëmshëm për bizneset, ku pagesa e regjistrimit të veturës shkon deri në 100 për qind të vlerës fillestare.

OAK thotë se është duke pranuar në vazhdimësi ankesa nga bizneset lidhur me Udhëzimin e ri mbi zbatimin e sistemit bonus-malus për persona juridik dhe persona fizik të miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës, që ka hyrë në fuqi me 01 nëntor.

“Oda kërkon nga Banka Qendrore e Kosovës që ky Udhëzim të kthehet në gjendjen e mëparshme në mënyrë që të merren parasysh edhe kërkesat dhe shqetësimet e komunitetit të biznesit. Sipas Udhëzimit të ri, bizneset obligohen që të paguajnë 10 ditë para skadimit të sigurimit të regjistrimit të automjetit të vitit paraprak për vitin e ardhshëm në mënyrë që të fitojnë një shkallë bonus në rastet kur nuk ka aksident ose dëm të deklaruar. Kurse në rastet kur automjeti nuk regjistrohet nga 1 deri në 15 ditë nga dita e skadimit të regjistrimit atëherë nuk do të ketë bonuse. Kështu që shkalla bonus-malus do të mbetet e njëjtë edhe pse për atë automjet nuk ka dëme të deklaruara apo i njëjti nuk ka pasur aksidente. Ndërsa në rast të vonesës në vazhdim të sigurimit në afat prej 15 ditë, automjetet të cilat janë të regjistruara në emër të bizneseve direkt zhvendosen në shkallën bazë”, thuhet në reagim.

Udhëzimi i miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës, sipas OAK-ut ka hyrë në fuqi pikërisht në kohën kur situata financiare e qytetarëve dhe vetë bizneseve është shumë e vështirë si pasojë e pandemisë COVID-19.

“Ky Udhëzim i miratuar nga Banka Qendrore, i dëmton edhe qytetarët që çdo ditë e më shumë po përballen me varfëri ekstreme. Sipas Udhëzimit i cili ka qenë në fuqi deri më 1 nëntor të këtij viti në qoftë se sigurimi është ndërprerë pas kalimit të periudhës së vëzhgimit në të cilën nuk është deklaruar dëm automjetet e bizneseve kanë pasur të drejtë për një shkallë premie më të ulët në rast se ndërprerja nuk ka zgjatur më tepër se tre vite. Udhëzimi i miratuar nga BQK-ja ka ardhur pa asnjë konsultim paraprak me palët e interesit ku me këtë rast palët e afektuara drejtpërsëdrejti nga ky vendim nuk kanë qenë të njoftuara dhe janë dëmtuar si pasojë e mungesës së informacionit”, përfundon reagimi.

COMMENTS